En av hembygdsföreningen utförd torpinventering visar att det i församlingen har funnits hundratals små torp. Rester av husgrunder och källare, odlingsrösen och stenmurar i oländig terräng vittnar om hårda villkor för torparen och hans familj.

Äldre bebyggelse och naturtyper präglade av gångna tiders odlingsmetoder finns ännu kvar på några platser som t ex Abborremåla, Letesmåla, Slänsmåla, Gyngamåla, Härnäs, Knaggelid och förstås Ire.

Ire naturreservat utgörs av två olika fastigheter, där gammeldags åkerbruk, ängsskötsel och skogsarbete förekom ända fram till sjuttiotalet. Området förvaltas av Länsstyrelsen. Här driver Karlshamns kommun en natur- och kulturskola för grundskolans och gymnasieskolans elever och lärare.

Den vackra Nissagården i Slänsmåla håller öppet under juli månad, varje söndag 13 till 17.