Jaktlaget består av sexton medlemmar. Vi förvaltar över 1479 hektar i trakterna runt Slänsmåla som ligger i norra Blekinge. Jaktlagets syfte är att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

Egen hemsida: www.slansmala.se