I Ringamåla finns en trevlig liten skola med både förskola och fritidsverksamhet.

Äldreomsorgen sköts på ett utomordentligt av kommunens hemtjänst.

Högaböke, som är både traktens bygdegård och samlingslokal för föreningar och enskilda, kompletteras av Ringamålagården, Irestugan och Nissagården.

Sparbanken i Karlshamn har en filial i Ringamåla som är öppen på torsdagar.

Bussförbindelse med Växjö, Tingsryd och Karlshamn finns med dagliga avgångar.

I den mån begreppet tätort kan användas inom församlingen finns en sådan i Långeboda. Intill Ringamåla kyrka hittar man förskola, daghem, idrottsplats och församlingens hyreslägenheter.