Utför allt inom Skogsbruk och VägEntreprenad, så som

  • Avverkning
  • Gallring
  • Utkörning
  • Hyvling av vägar

Tele: Mats Henriksson 070-6707992